Siirry etusivulle

Ikäihmisten ja lasten hoivassa esiin tulleet epäinhimilliset laiminlyönnit ovat rujo ilmentymä kilpailuyhteiskunnan tuottamasta yksin jättämisestä. Yksin jäivät niin hoitajat, kuin hoidettavat. On aika palata inhimillisesti kestäviin arvoihin. On aika ajaa markkinat isännän paikalta rengin asemaan. On aika palata yhteisvastuun henkeen ja kanssaihmisen kunnioittamiseen. Tehdään se yhdessä!

Klikkaamalla Anttia sinäkin pääset lukemaan Ahtin vaalijulkaisun 4 sivuisen version.

VAIHDETAAN TAHTIA!

Suomi on kaikilla mittareilla – jopa lämpömittarilla – yksi parhaita maita maailmassa. Sellaisena se tulee säilyttää. Ei enää riitä, että ainoastaan sanotaan, että halutaan talouskasvua ja hyvää koko isänmaalle. Hyvän pitää kohdistua tasaisemmin kaikille. Säilyttääksemme horjuvan hyvinvointimme meidän on palattava yhteisvastuun, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden arvoihin. Niiden varassa Suomesta rakennettiin hyvinvointivaltio ja niiden avulla se voidaan sellaisena pitää.

Materiaalisesti menestyvä pintatodellisuus kätkee suomessakin alleen monien ihmisryhmien henkistä ja fyysistä hyvinvointia rapauttavia ongelmia, joiden juurisyy on kaikkialle yhteiskuntaan levinnyt kilpailu ja yksilökeskeisyys. Samoista ongelmista kärsii koko Eurooppa yhteiskuntarauhaa uhkaavine lieveilmiöineen.

Ikäihmisten ja lasten hoivassa esiin tulleet epäinhimilliset laiminlyönnit ovat rujo ilmentymä kilpailuyhteiskunnan tuottamasta yksin jättämisestä. Yksin jäivät niin hoitajat, kuin hoidettavat. Näimme nyt jäävuoren huipun siitä mitä tapahtuu ihmisarvolle, kun raha ja markkinat pääsevät isännän asemaan. Pinnan alla vaaniva uhka on torjuttavissa toisenlaisella politiikalla. On aika vaihtaa tahtia!

Elämme maailmassa, jossa pysyvää on ainoastaan muutos. Nopea muutos on synnyttänyt jopa poliittisten päättäjien keskuudessa harhakäsityksen demokratian toimimattomuudesta ja kyvyttömyydestä vastata muutoksiin. Kyllä se voi ja kykenee, mutta iso laiva ei käänny hetkessä. Ongelmat on nähtävä ja niitä on ratkottava käytännöllisesti, ei vain ideologisesti, sillä ajatuksella, että huomenna on paremmin kuin tänään. Maailma ei tule valmiiksi.

Soteuudistuksen kariutuminen perustuslaillisiin ongelmiin kertoo, että mammuttimaisten hallinnollisten järjestelmäuudistusten aika on ohi. Se mikä on hyvää, toimivaa ja maailman parasta tulee uudistaa ja päivittää pienempinä paloina. Tulevaisuus tehdään fiksuilla ihmisten tarpeen mukaisilla valinnoilla nyt, eikä abstrakteilla hallintohimmeleillä ja rakenteilla.

Suomi ei voi toimillaan pelastaa koko maailmaa sen paremmin ilmastonmuutoksen kuin humanitääristen ongelmien edessä. Me voimme kuitenkin näyttää suuntaa muulle maailmalle samalla kun huolehdimme omien kansalaistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. On huolehdittava siitä, että ilmastotavoitteet eivät aiheuta liiaksi haittaa suomalaiselle elinkeinoelämälle ja ihmisten arjelle tässä ja nyt. Tänäänkin on voitava elää. 10 suurinta voimalaitosta on helpompi muuttaa hiilineutraaliksi, kuin kolme miljoonaa autoa.

Vaihdetaan tahtia, koska nyt on muutoksen aika! On aika palata inhimillisesti kestäviin arvoihin. On aika ajaa markkinat isännän paikalta rengin asemaan. On aika palata yhteisvastuun henkeen ja kanssaihmisen kunnioittamiseen. Vaihdetaan tahtia ja nostetaan inhimilliset tarpeet pääoman tarpeiden sijaan takaisin poliittisen päätöksenteon lähtökohdaksi. Tehdään se yhdessä!