Siirry etusivulle

Keski-Suomella on useampi tukijalka menestyksen pohjana. Maa- ja metsätalous sekä jatkuvasti uusia innovaatioita tuottava biotalous, teollinen perinne, vahvat palvelut ja digitaalinen huippuosaaminen (mm. kyberturvallisuus) ovat toisiaan lähellä. Osaamisen maakuntakeskus Jyväskylä, tehdaskaupungit ja monipuolinen maaseutu tukevat toisiaan. Läpinäkyvien yritystukien ja Euroopan unionin rahoituskanavien kautta olemme voineet edistää monin tavoin työllisyyttä eri puolilla Keski-Suomea. Tutkimus- ja tuotekehityksen rahoitus on nostettava 4 %:iin bruttokansantuotteesta, se mahdollistaa uudet innovaatiot. Ekologisesti kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hidastaminen synnyttävät uusia mahdollisuuksia kansainvälisille vientituotteille niin puhtaan veden kuin luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen kautta. Keski-Suomen monimuotoinen luonto ja erilaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia tarjoavat luontoympäristöt ja vuodenajat luovat matkailuelinkeinojen uusia mahdollisuuksia uusille yrityksille ja työmahdollisuuksille.

Näitä maakuntamme vahvuuksia ja kärkihankkeita olen saanut olla tekemässä ja vahvistamassa maakuntavaltuuston varapuheenjohtajana sekä Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön jäsenenä. Jyväskylän Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtajana ja ainoana keskisuomalaisena Sdp:n puoluehallituksen jäsenenä jatkan sekä maakunnan veturin Jyväskylän kuin koko Keski-Suomenkin edunvalvontaa myös tulevan hallitusohjelman valmistelussa.