Siirry etusivulle

Suomen on sanottu seisovan puujaloilla, mutta arvokkain pääomamme rakentuu koulutuksen ja osaamisen varaan. Varhaiskasvatus on kaiken perusta. Sitä tulee kehittää laadukkaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden kautta kohti maksuttomuutta. Joustava koulupäivä ja harrastustakuu ovat keinoja, joilla mahdollistetaan kaikkien lasten ja nuorten osallistuminen ja kasvu yhteisön täysipainoiseksi jäseneksi.

Meidän on autettava kaikkien suomalaisia nostamaan ammattitaitoa ja osaamistasoa, sekä estettävä syrjäytymistä mm. oppivelvollisuutta pidentämällä. Meidän on parannettava koulutuksen tasa-arvoa, ja rakennettava yhteiskuntaa, jossa jatkuva oppiminen on aidosti mahdollista kaikille. Kansakuntamme menestys ja globaali rooli rakentuu koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan.

Kestävän kehityksen yhteiskunta ja luonnonvaroja säästävät ratkaisut ovat mahdollisia vain korkean osaamisen kautta. Digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly tehostavat työprosesseja ja muokkaavat koulutusta ja työelämää uusiksi. Keski-Suomessa koulutusmaakuntana meillä on erinomainen mahdollisuus tukea näitä muutoksia.

Näitä vahvuuksia olen saanut olla parantamassa vuosien varrella niin Jyväskylän yliopiston kuin Jyväskylän koulutuskuntayhtymänkin hallituksessa sekä Jyväskylän sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja nykyään Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa. Työ koulutuksen ja sivistyksen puolesta jatkuu.