Siirry etusivulle

Myös vakaassa yhteiskunnassa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta koettelevat monet sisäiset ja ulkoiset riskit. Viisautta on varautua uskottavasti niitä vastaan. Suomeen tarvitaan noin 600 – 700 uutta poliisin vakanssia. Avun on tultava paikalle nopeasti silloin kun on tarve. Puolustusvoimien valmiudesta ei voida tinkiä henkilöstön tai kaluston kustannuksella. Puolustamme kansallista itsemääräämisoikeuttamme kehittämällä uskottavaa maanpuolustusta ja toimimalla kansainvälisissä yhteisöissä sotilaallisesti liittoutumattomana maana.

Suomi on pääosin turvallinen maa ja sellaisena se tulee säilyttää. Kansalaisten taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet ovat tasa-arvoisen ja turvallisen yhteiskunnan kestävä kivijalka. Kunnossa olevat perusasiat lisäävät sisäistä vakautta ehkäisten syrjäytymistä ja radikalisoitumista.

Myös vakaassa yhteiskunnassa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta koettelevat monet sisäiset ja ulkoiset riskit. Viisautta on varautua uskottavasti niitä vastaan. Kyse on realismiin perustuvasta riskienhallinnasta.

Kansalaisten turvana olevat hätäkeskukset, poliisi, rajavartiosto, tulli ja puolustusvoimat on säilytettävä uskottavina. Poliisin toiminnalla on rikollisuutta ennaltaehkäisevä vaikutus, ja näkyminen paikkakunnalla lisää turvallisuuden tunnetta.

Suomeen tarvitaan noin 600 – 700 uutta poliisin vakanssia. Suomessa poliisilla on hyvä peruskoulutus ja koulutettujen ammattilaisten on valmistuttuaan päästävä koulutuksensa mukaisiin tehtäviin. Avun on tultava paikalle nopeasti silloin kun on tarve. Poliisin jatkokoulutuksessa ja resursseissa meillä on parantamisen varaa – ja velvollisuus.

Puolustamme kansallista itsemääräämisoikeuttamme kehittämällä uskottavaa maanpuolustusta ja toimimalla kansainvälisissä yhteisöissä sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Uskottava maanpuolustus säilytetään paitsi kalustohankinnoilla, myös parantamalla puolustusvoimain henkilöstön työviihtyvyyttä, työterveyshuoltoa ja palkkatasoa. Puolustusvoimiin kohdistuneiden rajujen rakennemuutosten seurauksena henkilöstön määrän riittävyyttä ja työn kuormittavuutta on edelleen arvioitava suhteessa muuttuneisiin tehtäviin. Valmiudesta ei voida tinkiä.

Kansainvälisesti rakennamme rauhaa, puolustamme ihmisoikeuksia ja edistämme monenkeskistä yhteistyötä ulkopolitiikkamme parhaiden perinteiden mukaisesti. Autamme kanssaihmisiä siellä, missä on kovin hätä ja tunnemme globaalin vastuumme, muistaen samalla katsoa myös lähelle. Terroristijärjestöön kuuluvien paluu Suomeen on estettävä.

Hyvät suhteet kansainvälisesti ja maamme maine luotettavana rauhanvälittäjäkumppanina ovat parasta ulkopolitiikkaa ja lisäävät turvallisuutta myös maailmanpoliittisesti epävakaina aikoina. Ihmisarvo ja turvallinen elämä kuuluvat jokaiselle.